Casa del mare
Езерото
Creative Design

Epson Stylus Photo R2400 – брилянтен печат, професионално качество

В категории Принтери
Добавено на 29.12.2009 @ 16:40
Разгледан общо 3902 пъти, 2 пъти днес

R2400_left

Ето че в ръцете ми най-сетне попадна и третият от най-тачените модели настолни фотопринтери с формат А3+ – Epson Stylus Photo R2400. Действително само той не фигурираше в „листата“ на тестваните от редакцията модели от най-високия клас, но най-сетне имах възможността да се убедя лично в неговите способности.

Факт е, че именно този модел на Epson е измежду най-предпочитаните от професионалните фотографи не само в България, но и в световен мащаб, което е достатъчно висок атестат за неговите качества. Дори само да хвърлите небрежен поглед на характеристиките му, и вече ще сте поне наполовина убедени, че има защо да е така – формат А3+, 8 цвята пигментни мастила (от които 3 ахроматични), големина на мастилената капка 3 пиколитра, оптимизирана разделителна способност 5740х1440 dpi, възможност за печат на ролна хартия и т.н., и т.н. Но всичко по реда си. Без да навлизам подробно в технически характеристики, тук ще ви запозная с възможностите и качеството на печат на Stylus Photo R2400, като традиционно всичко ще бъде подкрепено с достатъчно примери.

Принтерът печата по добре известната технология на Epson – Micro Piezo Technology, основана на особените свойства на пиезокристалите, сред които е т.нар. обратен пиезоефект, при който в някои пиезоелектрици, намиращи се в силно електромагнитно поле, възниква деформация. В принтерите на Epson пиезоелектрикът е свързан с вибрираща пластинка, наречена диафрагма. Когато върху него се подаде сигнал, той се огъва и оказва влияние върху диафрагмата. От своя страна тя увеличава налягането в камерата и, действайки като микропомпа, „изстрелва“ капка мастило. Веднага след като капката излети, върху пиезоелемента постъпва обратно напрежение, което го заставя да се огъне на другата страна и да вземе новата порция мастило.

piezo

Когато върху пиезокристала се подаде електрически сигнал, той се огъва и оказва влияние върху диафрагмата. Тя увеличава налягането в камерата и се „изстрелва“ капка мастило

Едно от предимствата на тази технология е възможността за управление на капката в процес на изстрелването ù от дюзата. В термоструйната технология, с която работят конкурентните принтери, капката се изстрелва с изключително голяма скорост – почти взривно, поради което е възможно образуването на мънички паразитни, капки, наречени сателити. (Разбира се, вече има създадени различни технологии, намаляващи или отстраняващи напълно това явление.) В пиезоглавата това не може да стане, защото веднага след изстрелването на капката произтича рязко „издърпване“ на диафрагмата, в резултат на което мастилото започва да вибрира в среза на дюзата и излишното се „издърпва“ обратно, а капки сателити не могат да се образуват.

Stylus Photo R2400 работи с още една технология, осигуряваща висока прецизност на печата – Variable Size Droplet Technology. Същността ù се състои във възможността за управляване на големината на мастилените капки чрез регулиране на силата на тока. Така се формират капки с различни размери, като големите се нанасят на тъмните области с ниска детайлност, а малките формират светлите участъци.

Няколко думи и за пигментните мастила. Те са последно поколение – Epson UltraChrome K3, и се използват в професионалните широкоформатни модели на компанията. Освен за печат на художествени снимки, такива принтери напоследък се използват и за цветни проби в някои печатници. По принцип за пробен печат обикновено се използват мастила на водна, а не на пигментна основа, тъй като се счита, че те се смесват по-добре и имат по-широк цветови обхват. Така или иначе, явно комбинацията Stylus Photo R2400 и UltraChrome K3 дава добри резултати, а освен всичко останало се препоръчват в геодезията и картографията. А там, както знаете, изискванията са силно завишени – картите трябва да се печатат с повече от стандартните CMYK цветове, за да имат по-широк цветови диапазон и стабилно цветопредаване.

Както вече споменах, Stylus Photo R2400 печата с 8 цвята – стандартните Cyan, Magenta, Yellow, фотомастилата Photo Cyan и Photo Magenta и три ахроматични цвята – Gray, Light Light Black и Black. Черното се предлага в два варианта в зависимост от хартията, на която ще се печата – Photo Black за гланцова и Matte Black за матова хартия. Наличието на три ахроматични цвята предполага професионално, напълно неутрално отпечатване на черно-бели фотографии, точен сив баланс и реалистично цветопредаване. Дали това е така, ще видим по-нататък в резултатите от теста.

Подобно на всички съвременни фотопринтери, и Stylus Photo R2400 може да печата върху различни видове хартия – от стандартната офисна с тегло 64–90 g/m2 до доста ефектни хартии от типа Fine Art Paper с тегло до 325 g/m2, включително и платно. Значително предимство е и възможността за печат върху ролна хартия.

И така, време е за теста. Стандартната ни тестова страница съдържа следните елементи:

» RGB и CMYK скали с основните цветове от 5% до 100% през стъпка 5%.
» RGB и CMYK скали с основните цветове от 1% до 5% и от 95% до 99% през стъпка 1%.
» Мири с линиатура 100, 200 и 300 lpi за тестване на разделителната способност.
» Негативни и позитивни полета, съдържащи текстове с кегел от 2 pt до 12 pt, написани със стандартни серифен и безсерифен шрифт.
» Черно-бяла и цветна снимка с преобладаващи неутрални тонове.
» Цветна снимка, съдържаща т.нар. запомнящи се цветове – небе, трева и т.н.
» Снимка на хора от различни раси за тестване на цветопредаването на човешката кожа.
» Снимка, съдържаща цветни предмети за установяване доколко цветопредаването е реално.

Test Page

Тестовата страница

Всички тестови страници и снимки отпечатах с най-високото възможно качество (PhotoRPM – Resolution Performance Management) на хартия Premium Glossy Photo Paper, за да „изцедя“ максимално възможностите на този принтер.

По отношение на възпроизвеждане на тъмните тонове, от всички тествани от мен до момента фотопринтери от този клас Epson Stylus Photo R2400 ме удиви с качеството си! В тестовите скали се забелязва разликата между 95% и 97%! Чак от 98% нагоре квадратчетата се сливат – това е най-добрият резултат, който съм получавала до момента! Що се отнася до скалите от 1% до 5%, те се възпроизвеждат безупречно, което означава висока детайлност и в светлите тонове.

За жалост не разполагам с техника за измерване на отклоненията в цветовете според стандартизираните цветни таблици за тестване на различни периферни устройства, както и за измерване на максимална оптическа плътност. Затова мога само да ползвам изследвания, публикувани в Интернет. За цветовото съответствие е използвана цифровата версия на таблицата на Gretag Macbeth – Colorchecker, която е отпечатана върху Premium Glossy Photo Paper с най-високото качество Photo RPM и с ICC профила на Epson, създаден за тази хартия. Резултатите са получени чрез измерване на цветовите стойности със спектрофотометър Gretag Macbeth Eye-One Pro и сочат средна стойност 1,42 – най-добрата от всички тествани от лабораторията принтери до момента. Най-незначително е отклонението в оранжевите, магентните и пурпурните цветове и малко по-високо в червените, жълтите, зелените и сините. Белият, сивите и черните, отпечатани с осемте цвята, имат най-ниска стойност на грешката от всички измерени цветове.

Що се отнася до максималната оптическа плътност, най-тъмното черно, измерено на отпечатък от Epson Stylus Photo R2400, е 2,26 (идеалната стойност за принтери е 2,50, се твърди в изследването) – резултат малко под очакванията.

Да се върнем на нашата тестова страница. Отпечатъкът без съмнение потвърждава посочените изследвания – всички запомнящи се цветове са отпечатани коректно, човешката кожа е възпроизведена с естествен цвят, макар че по принцип се забелязва лек превес на жълто. Най-много обаче се зарадвах на високата детайлност в най-тъмните области на черно-бялата снимка, която, макар отпечатана с осемте цвята, е напълно неутрална. Текстовете са добре четими и в негативния, и в позитивния вариант – до 3 pt със серифния Times New Roman и до 2 pt – безсерифния Arial. Всички резултати са отлични!

Възможностите за управление на Epson Stylus Photo R2400 са достатъчно много, всъщност всички, необходими за персонализирането на печата на всякакви видове документи и снимки. Отбелязвам, че не съм пробвала да пусна нито един текстов документ, защото за мен е грехота на принтер от този клас да се печата текст, а и не вярвам, че някой ще си го купи за това.

epson000

Възможностите за управление на Stylus Photo R2400 са напълно достатъчни за персонализиране на печата на документи и фотографии. Правилно зададените настройки са от изключителна важност за постигане на най-високото възможно качество на отпечатаните снимки

Основното меню за печат е разделено на три подменюта – Main, Page Layout и Maitenance. В главното се задава качеството и видът на хартията, ориентацията на листа, дали ще се печата със или без бели полета. Още по-прецизни настройки могат да се направят в разширеното меню (Advanced), в което се определят видът за управление на цветовете, режимът на печат, яркостта, контрастът, наситеността, като има възможност и за ръчен баланс на цветовете. При задаване на черно-бял печат може да се избере дали той да е неутрален, в по-топла, в по-студена гама или сепия. И тук има още едно разширено меню, в което също може да се задават яркостта, контрастът, балансът на тъмните и светлите тонове, максималната оптическа плътност и цветът за тониране.

Менюто Page Layout е типично за принтерите на Epson и предлага стандартен набор от „физически“ операции с бъдещия отпечатък – мащабиране, завъртане на листа, обръщане, печат на няколко страници на един лист, печат на водни знаци, определяне на големината на белите полета и т.н.

В последното меню Service пък може да се направи проверка на нивото на мастилата, дали дюзите са запушени, и ако са, да се зададе тяхното почистване, калибрирането и почистването на печатащата глава и да се проверят параметрите на принтера.

Има една малка подробност, която определено може да обърка хората с по-малко опит в работата с принтери от висок клас. Epson Stylus Photo R2400 може да работи в режим на печат с по-висока скорост (High Speed), който е зададен по подразбиране в разширеното меню на Main. Ако пропуснете да махнете отметката от тази опция, макар и не много, качеството на отпечатъка ще се влоши. Така че бъдете наблюдателни и задавайте внимателно настройките преди печата, за да получите максимално доброто от този принтер.

И още нещо – печатах доста черно-бели снимки върху Premium Glossy Photo Paper, Premium Semigloss Photo Paper и Archival Matte Paper (разбира се, за матовата хартия сложих съответстващото Matte Black мастило) с активирана опция за черно-бял печат. Това, което ми направи впечатление е, че отбелязах и разход на цветни мастила – учудващо за мен, защото повечето от принтерите от този клас печатат черно-белите снимки само със сивите и черните мастила. Явно за подобряване на изображението Epson Stylus Photo R2400 използва и малко количество от другите цветове (за да съм по-точна – Light Cyan и Light Magenta), което, разбира се, не пречи отпечатъците да са абсолютно неутрални. Това трябва да го имате предвид, да не се окажете неприятно изненадани, ако решите да печатате предимно черно-бели снимки и си осигурите достатъчно количество само от сивите и черните мастила.

bw

Възможностите на режима за черно-бял печат. От ляво на дясно: Neutral, Cool, Warm, Sepia. Цветът и степента на тониране могат да се настройват допълнително от разширеното меню

Epson Stylus Photo R2400 е един от най-добрите мастиленоструйни фотопринтери, които съм тествала до момента. Може би единственият недостатък, който би бил забелязан от повечето потребители, е лекият превес на жълтото, което лесно се отстранява чрез намаляването му от менюто за печат (установих, че стойност –5 е достатъчна). Променливата големина на мастилените капки, както и техният малък размер обуславят липсата на зърнистост на изображението, трудно забележима дори под лупа с 8-кратно увеличение. Брилянтен, напълно неутрален черно-бял печат, чудесни, наситени цветни снимки с плавни цветови преходи, изображение, отличаващо се с висока детайлност и острота, фини разработки в тъмните тонове – изключително важно за професионален печат – какво повече може да се иска от един фотопринтер?!

DSC07621v1

Горе – вляво оригиналният кадър, заснет с компактен цифров фотоапарат, вдясно отпечатък с Epson Standards. Долу – вляво Epson Vivid, вдясно Photo Enhance

Както казах в началото, един бегъл, диагонален поглед върху характеристиките на Epson Stylus Photo R2400 би ви убедил наполовина в неговите качества. Надявам се публикуваният тест да е допълнил другата половина и да може да помогне при нелесния избор на настолен професионален А3+ фотопринтер.

Ваня Абаджиева-БучелНапиши коментарКоментарите се публикуват след одобрение от страна на администраторите и модераторите на сайта. Администрацията не поема ангажимента да публикува всеки получен коментар и не дължи обяснение защо даден коментар е публикуван или не.

Полетата със звездичка са задължителни.Последни тестове