Casa del mare
Езерото
Creative Design

Norton Internet Security 2010 – най-надеждната комплексна антивирусна програма на Symantec досега

В категории Антивирусен софтуер
Добавено на 01.01.2010 @ 23:40
Разгледан общо 6045 пъти, 1 пъти днес

NIS 2010 1U_MM_3D

Публикува се с любезното съдействие на сп. Computer

Само преди година Symantec ни впечатли с бързината на инсталиране на Norton Internet Security 2009. Тази година компанията и новата версия на нейното решение за комплексна защита на компютъра – Norton Internet Security 2010 (NIS 2010), предлагащо многослойна антивирусна защита, надеждна защитна стена, сериозен спам филтър, модул за родителски контрол, модул за мениджмънт на личните данни, ни изненадват с още по-бързо инсталиране и нисък разход на системни ресурси. В зависимост от производителността на системата програмата се инсталира за по-малко от минута, което е направо смайващо!

Иначе самото инсталиране протича абсолютно праволинейно. В началото определяте папката, в която ще се инсталира NIS 2010, и се запознавате с лицензионното споразумение. Ако желаете, можете да се присъедините и към Norton Community Watch. След това е достатъчно да кликнете върху бутона Agree & Install (фиг. 1) и да изчакате около минута, докато процесът по инсталиране приключи.

!Norton IS 2010_V2-1

Фиг. 1. NIS 2010 предлага пет различни теми за заден фон на главния екран

Потребителски интерфейс

Напълно в духа на времето в Symantec са заложили на богатството от цветове, което предлага Windows 7 – текущата операционна система на Microsoft. Успешната комбинация от тъмни и светли цветове създава фон, който успокоява окото и ненатрапчиво внушава, че NIS 2010 се грижи за всичко. Новото е, че е възможно да смените темата. За целта в основния пакет са включени пет различни цветови настройки, съобразени с възможните предпочитания на потребителите (фиг. 1).

Самият интерфейс е добре подреден и интуитивен, стига, разбира се, да разбирате поне мъничко английски. Достъпът до основните функции се осъществява директно от главния екран на програмата (фиг. 2). В най-горната част на екрана е разположена малка спомагателна лента с достъп до вашия личен акаунт (наречен Norton Account), до опцията за обратна връзка (Leave Feedback) и до менюто за помощ и поддръжка (Help & Support). Под тази лента се намират три отделни полета, всяко от които предлага бърза връзка и промяна на основните функции за съответната защита – на компютъра, на мрежата и при сърфиране в Интернет. За по-прецизното конфигуриране на NIS 2010 обаче ще ви се наложи да ползвате допълнителни менюта (фиг. 3). Вляво от въпросните три полета са разположени икона, показваща състоянието на сигурността на системата, и графика, на която можете да видите използването на системните ресурси от компютър и от NIS 2010.

!Norton IS 2010_V2-2

Фиг. 2. Главният екран на потребителския интерфейс на NIS 2010

!Norton IS 2010_V2-3

Фиг. 3. За по-прецизното конфигуриране на NIS 2010 се ползват допълнителни менюта

Многослойна антивирусна защита

Новата версия на NIS предлага многослойна защита от вируси и други кибер заплахи благодарение на интеграцията на четири технологии: Insight, която оценява „репутацията“ на обектите в Мрежата, SONAR2 – евристичен анализатор на поведение, традиционния скенер, базиран на вирусни сигнатури, както и на защитата в реално време.

Целта на Insight, както е наречена новата технология, оценяваща „репутацията“ на обектите, е да контрира зловредните кодове, които „мутират“, за да измамят скенерите, базирани на вирусни сигнатури. За да постигне това, тя анализира ефекта от изпълнението на даден файл, ресурс, услуга и пр. във времето и в зависимост от крайния резултат определя неговата надеждност (фиг. 4). Анализът обхваща милиони файлове по целия свят и се извършва през определен период от време. Всеки нов или променен файл бива заклеймен като подозрителен и в зависимост от неговия ефект, Insight преценява дали да го маркира като „надежден“ или като „опасен“. По този начин променените и т.нар. „мутирали“ вируси се маркират като подозрителни и макар да носят същото наименование, разширение или сигнатура като някой легитимен файл, техният ефект ще бъде анализиран и съответно зловредният код ще бъде разпознат и неутрализиран.

!Norton IS 2010_V2-4

Фиг. 4. Технологията Insight анализира огромно количество разнообразни обекти, за да определи надеждността им

Втората технология, която се бори с вирусите, е добре познатият ни от предходните продукти евристичен анализатор на поведение – SONAR. Той е подобрен значително и поради това е означен като SONAR2 (като втора версия). Задачата му е да анализира поведението на всички файлове, ресурси и услуги в сигурна виртуална среда, за да разкрие всяка неизвестна заплаха, преди тя да навреди на компютъра.

Третата преграда пред всеки зловреден код е традиционният за всички антивирусни продукти скенер, базиран на вирусни сигнатури. Неговата задача е да открива и премахва вече познатите заплахи. Тук спадат всички известни вируси, троянци, червеи, руткити, шпионски софтуер и други (фиг. 5).

!Norton IS 2010_V2-5

Фиг. 5. Първоначалното сканиране на системата отнема около час, но всяка следваща проверка се осъществява за по-малко от 20 min

Естествено, антивирусната защита не би била пълна, ако NIS 2010 не разполага със защита в реално време. Както наименованието й подсказва, тя се грижи за сигурността на системата непрекъснато. Част от дейностите Ӝ включват ранно зареждане, сканиране на преносими устройства, на електронната поща и на файловете, които биват сваляни от Интернет, както и непрекъсната проверка на всички изпълняващи се процеси, файлове и услуги (фиг. 6).

!Norton IS 2010_V2-6

Фиг. 6. За да разполагате с надеждна защита в реално време, е препоръчително всички опции да бъдат включени

При оценката на защитеността на системата не бива да се омаловажава и поведението на потребителя. Човешкият фактор винаги е бил важен елемент в сигурността и не случайно от Symantec са предвидили интеграция на антивирусния пакет с файловия мениджър на Windows. Така например, когато свалите някакъв файл от мрежата или от преносимо устройство, Symantec препоръчва ръчно да стартирате проверка на същия, за да гарантирате, че файлът е чист и няма опасност да заразите системата (фиг. 7).

!Norton IS 2010_V2-7

Фиг. 7. NIS 2010 се интегрира с Windows Explorer за оптимална защита и ръчно сканиране на всеки файл

Мрежова защита

Мрежовата защита, предлагана от NIS 2010, се реализира посредством интелигентна защитна стена и скенер за уязвими програми.

В отговор на новите заплахи и хакерски трикове за проникване, защитната стена на новия продукт на Symantec е значително подобрена. От една страна, тя отговаря на модерните изисквания за сигурност, а от друга, интегрира нови компоненти и функции, благодарение на които се справя дори и с най-сериозните опити за проникване. Като за начало, защитната стена на антивирусния пакет скрива портовете на системата. Целта е проста – да се защити машината от всякакви опити за проникване и нанасяне на вреди, включително и от сканиране на портовете. Ако все пак някой се опита да направи това, защитата срещу проникване (Intrusion Prevention) на NIS 2010 незабавно уведомява потребителя за сканирането и автоматично блокира съответния адрес за определен период от време (от 30 минути до 48 часа) – фиг. 8. Наред с това защитната стена предпазва системата от директни атаки от Интернет, като осигурява безопасността на браузъра и предпазва връзката посредством мониторинг на обменяните пакети, а ако открие подозрителни или опасни данни, ги блокира.

!Norton IS 2010_V2-8

Фиг. 8. Трафикът между вашата система и атакуващия компютър може да бъде блокиран за периода от 30 min до 48 часа

На второ място, защитната стена е независим модул, който може да действа както напълно автоматизирано, така и в зависимост от зададените от потребителя настройки. В първия случай модулът сам решава как да постъпи с дадена програма или заплаха – дали да я блокира, или да Ӝ позволи достъп до Интернет. Ако открие добре известен зловреден софтуер или програмен код, защитната стена, без да пита, спира услугата или премахва заплахата.

Във втория случай потребителят ръчно определя какъв да бъде достъпът на програмите до мрежата или Интернет – автоматичен, свободен, забранен или да се ползват специфични настройки (фиг. 9).

!Norton IS 2010_V2-9

Фиг. 9. Потребителят може ръчно да определи достъпа до Интернет на всяка инсталирана на компютъра програма

На трето място, защитната стена е подсигурена срещу всякакви опити за въздействие от страна на хакери или зловредни програми. Стената е защитена от опити за изключване на нейните процеси, услуги или промяна на свързаните с нея данни в регистрите. Освен това ядрото на стената също е защитено от опити за промяна или блокиране, което нарежда модула за мрежова защита сред най-добрите в бранша.

Наред с това мрежовата защита предлага още един компонент – скенер за уязвими програми. Неговата задача е да анализира съдържанието и компонентите на всяка инсталирана на компютъра програма и въз основа на това да създаде списък с уязвимите приложения. Хубавото на скенера е, че след като анализира инсталираните програмни продукти, моментално предприема действия по защита на слабите места, за да не може някой недоброжелател да се възползва от известните уязвимости (фиг. 10).

!Norton IS 2010_V2-10

Фиг. 10. След като сканира за уязвими програми, NIS 2010 автоматично предприема действия по тяхната защита

Допълнителни екстри

Всеки комплексен антивирусен пакет, освен технологии за защита от вируси и защитна стена, предлага и други екстри, като модул за родителски контрол, модул за мениджмънт на личните данни и не на последно място – спам филтър. NIS 2010 не прави изключение.

Модулът за родителски контрол, както подсказва и името му, помага на родителите да осъществяват контрол над своите деца – какви сайтове посещават, какви програми ползват и пр. За целта се създават отделни потребителски акаунти и в съответствие с това се филтрира съдържанието, до което да има достъп съответният акаунт. Този модул обаче не е включен към основния пакет на NIS 2010. За да го ползвате, ще ви се наложи да го свалите от Интернет и да го инсталирате ръчно (фиг. 11).

!Norton IS 2010_V2-11

Фиг. 11. За да бъде ползван, модулът за родителски контрол трябва да бъде свален от Интернет и инсталиран на компютъра

Модулът за мениджмънт на личните данни има спомагателна роля. Неговата задача е да съхранява личните данни на потребителя (като пароли, потребителски имена, номера на кредитни карти и пр.). Освен това модулът може да попълва определени полета в конкретни уеб сайтове с конкретни данни (стига потребителят да ги посочи), без да е необходимо същите да бъдат въвеждани от клавиатурата.

Борбата с нежеланата поща (спам) е сериозно предизвикателство за всеки антивирусен продукт, включително и за Norton Internet Security. За разлика от предходните версии, NIS 2010 предлага сериозен антиспам филтър, който се справя успешно със задачата си – да пази пощенската ви кутия от нежелана поща. Това е постигнато чрез интеграцията на интелигентен филтър, базиран на определени критерии. Част от тях са традиционните списъци с разрешени и забранени адреси, разпознаването на определени думи, фрази, символи и комбинации от тях и други. Естествено, антиспам филтърът се интегрира успешно с познатите пощенски клиенти, като Outlook и Windows Mail.

Заключение

В заключение бих споделил, че NIS 2010 предлага страшно много подобрения, благодарение на които се справя блестящо с всички възложени му задачи, като междувременно се нарежда сред първите три места за най-добър комплексен антивирусен пакет. Ако търсите бърз, надежден, безкомпромисен с вредителите и натрапниците продукт, Norton Internet Security 2010 е правилният
избор!

Мартин ДимитровКоментари към “Norton Internet Security 2010 – най-надеждната комплексна антивирусна програма на Symantec досега”

 1. pecaka6
  февруари 8th, 2011 21:45
  1

  haresfa mi imnogo enadejdna

 2. pecaka6
  февруари 8th, 2011 21:49
  2

  naistina e nadejdna iq prepora4vam na vsi4ki

Напиши коментарКоментарите се публикуват след одобрение от страна на администраторите и модераторите на сайта. Администрацията не поема ангажимента да публикува всеки получен коментар и не дължи обяснение защо даден коментар е публикуван или не.

Полетата със звездичка са задължителни.Последни тестове